Posebni savjetnici

Sukladno Zakonu o Vladi, pojedini član Vlade, uz suglasnost predsjednika Vlade, može imenovati posebnog savjetnika.

Na imenovanje posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za posebne savjetnike imenovani su: dr.sc. Zvonimir Savić, Emir Grbić, Božo Galić i izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar.

Na temelju članka 23. stavka 10. Zakona o Vladi podaci o posebnim savjetnicima objavljuju se na propisanom obrascu, sukladno Odluci Vlade o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta.