Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. - 2013.

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Izvršna agencija za zdravlje i potrošače Europske komisije (EAHC)
uz nadzor Opće uprave Europske komisije za
zdravlje i zaštitu potrošača.
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo zdravlja
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 
Web stranica programa: Health Programme
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://ec.europa.eu/chafea/
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Health for Growth Programme (2014-2020) 


Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. – 2013. je ključno sredstvo kojim Europska  komisija ostvaruje ciljeve strategije EU za zdravstvo. Uspostavljen je za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2013. godine. 


Ciljevi programa

  • poboljšati zdravstvenu sigurnost građana
  • promicanje zdravlja, uključujući smanjenje zdravstvenih nejednakosti
  • promicanje zdravog starenja širenje informacija o zdravlju, razmjena znanja i najbolje prakse u zdravstvenim pitanjima.
 

Područje ulaganja

  • edukacija,
  • umrežavanje,
  • koordinirane reakcije,
  • međunarodna razmjena iskustava i znanja
  • razmjena informacija s ciljem poboljšanja i zaštite ljudskog zdravlja.


Potencijalni korisnici

  • organizacije i institucije iz područja zdravstva, primjerice: istraživačkim institutima i sveučilištima, javnoj upravi, nevladinim organizacijama te komercijalnim tvrtkama. Na različite sudionike primjenjuju se različita pravila, ovisno o mehanizmu financiranja
 

Mehanizmi financiranja

Pozivi za dostavu, putem kojih se traže se veoma specifični projekti u osam različitih područja. Projektni prijedlozi trebaju biti izravno i usko povezani sa navedenim temama poziva. Za svako od navedenih područja postoji posebni prijavni obrazac koji je potrebno ispuniti. Projekti trebaju osigurati dodanu vrijednost, biti inovativni te njihovo trajanje u pravilu ne smije prelaziti 3 godine. Također trebaju biti međunarodnog karaktera te uključivati različite organizacije iz zemalja sudionica, a potpora se dodjeljuje konzorcijima. Svaka organizacija (javna, nevladina i privatna) registrirana u jednoj od zemalja sudionica Programa može sudjelovati.   

Operativna potpora dodjeljuje se za financiranje osnovnih operativnih troškova neprofitnih nevladinih organizacija koje promiču zdravlje u skladu sa ciljevima Programa. Svake godine u godišnjem planu rada Programa se detaljnije navode glavna područja djelovanja za koja će se dodijelivati operativna potpora. U objavljenom godišnjem natječaju, zainteresirane organizacije se pozivaju da dostave plan svojeg programa rada i dokaz svoje financijske i operativne sposobnosti. Dodjeljuje se pojedinačnom korisniku (konzorciji su isključeni).

Pozivi za javno nadmetanje predviđeni su u godišnjem planu rada Programa, a raspisuju se radi ugovaranja stručnih usluga za izrade studija, istraživanja i analiza u različitim područjima javnog zdravstva; nabavu robe ili izvođenje radova nužnih za postizanje specifičnih ciljeva Programa.

Potpore za konferencije - financijska potpora u iznosu od 50% ukupnog iznosa proračuna konferencije dodjeljuje se za organizaciju konferecija čiji su ciljevi u skladu sa prioritetima navedenim u godišnjem planu rada Programa. Konferencija mora uključivati predstavnike najmanje 10 zemalja koje sudjeluju u Programu. Prijaviti se mogu neprofitna tijela javne uprave ili nevladine organizacije aktivne u području javnog zdravstva, a koje su registrirane u jednoj od zemalja članica Programa. Dodjeljuje se pojedinačnom korisniku (konzorciji su isključeni).

Zajedničke aktivnosti su aktivnosti koje zajedno provode Europska unija i jedna ili više država članica Programa. Tijela javne uprave ili nevladine organizacije koje djeluju na razini EU-a mogu se prijaviti za sudjelovanje u Zajedničkim aktivnostima. Prosječni broj sudionika u Zajedničkim aktivnostima je 25. Prioritetna područja  prihvatljiva za financiranje za Zajedničke aktivnosti navode se u godišnjim planovima rada Programa.
 

Kontakt

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
prof. dr. sc.Marina Kuzman, dr. med., pomoćnica ravnatelja
Tel: +385 1 46 15 500, +385 1 48 63 234,
marina.kuzman@hzjz.hr