Media 2007

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu (DG EAC),

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu(EACEA)
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo kulture
 
Web stranica programa: Media 2007
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/index_en.htm
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Creative Europe

Program MEDIA 2007 namijenjen je financiranju aktivnosti audiovizualnog sektora, pretprodukcije i postprodukcije, tehnološkog i tržišnog napretka, te digitalizacije.


Glavni ciljevi programa

  • očuvanje i promoviranje europskih kulturnih raznolikosti i kinematografskog nasljeđa osiguravanjem javnog pristupa toj baštini i poticanje dijaloga između kultura,
  • povećanje optjecaja europskih filmova,
  • povećanje komercijalnosti europskog audiovizualnog sektora na globalnom tržištu.


Specifični ciljevi programa MEDIA 2007 uključuju

  • pretprodukciju (jačanje audiovizualnih vještina, trening, stipendije, pomoć u razvijanju financijskih planova te sufinanciranje koprodukcija),
  • postprodukciju (podrška distribuciji, promocija na europskom i međunarodnom tržištu, pilot-projekti tehnološkog razvoja).

 
Program omogućava sufinanciranje inicijativa za izobrazbu audiovizualnih stručnjaka, razvoja produkcijskih projekata (cjelovečernji filmovi, TV drame, dokumentarni filmovi, crtani filmovi i novi mediji) i promocije europskih audiovizualnih radova. Proračun programa ne dopušta financiranje troškova produkcije. U sklopu promotivnih aktivnosti program MEDIA 2007 može financijski pomoći organizaciji filmskih festivala.


Područje ulaganja

Usavršavanje

Program MEDIA 2007 podržava više od 50 različitih programa usavršavanja kao što su pisanje scenarija (Arista, Moonstone), ekonomski i financijski menadžment (EAVE, Berlin Talent Campus) te nove tehnologije (INYOP, ETNA-CARTOON), koji omogućavaju audiovizualnim profesionalcima koji dolaze iz zemalja članica Programa MEDIA 2007 ojačavanje i proširivanje vlastite stručne kompetencije te konkurentnost na međunarodnom tržištu.


Razvoj projekta

Cilj je potpore razvoj projekata (pojedinačnih, skupnih i interaktivnih) te promoviranje razvoja projekata putem financijskoga podupiranja nezavisnih europskih producentskih tvrtki. Potiče se razvoj igranoga, kreativno-dokumentarnog i animiranog filma te interaktivnih projekata za računala, internet, mobilne telefone, konzola za igrice i novih oblika za digitalne televizije.


Distribucija

Program MEDIA 2007 podržava transnacionalnu distribuciju europskih filmova i televizijskih programa. Europski distributeri mogu zatražiti financijsku pomoć za prikazivanje europskih filmova izvan matične zemlje (tzv. nenacionalni europski filmovi). Razlikujemo automatsku i selektivnu distribuciju te potporu za prodajne zastupnike, televizijsko prikazivanje i kinomreže (EUROPA CINEMAS).


Promidžba/Festivali 

Promidžba kinematografije i audiovizualnih programa te potpora za održavanje filmskih festivala također su aktivnosti koje podupire program MEDIA 2007 u nastojanju da se europskim nezavisnim producentima i distributerima olakša pristup i sudjelovanje na ključnim europskim i međunarodnim filmskim događanjima te da se promovira europski film na važnim međunarodnim filmskim sajmovima.
 

Nove tehnologije 

Program MEDIA 2007 pomoću novih tehnologija omogućuje dodatno financiranje različitih audiovizualnih projekata. Među takvim potporama razlikujemo potporu za pilot-projekte i potporu za Video-on-Demand (VoD) i distribuciju za digitalna kina.


Potencijalni korisnici

  • hrvatske tvrtke i profesionalci u području audiovizualnih medija; redatelji, producenti, scenaristi
  • ostale fizičke i pravne osobe koje se bave audiovizualnim djelatnostima.
 

Kontakt

Hrvatski MEDIA desk osnovan je u okviru Hrvatskoga audiovizualnog centra.
MEDIA desk Hrvatske
gđa Martina Petrović, voditeljica
Kralja Zvonimira 20, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 465 5434
Fax: +385 1 465 5442
E-mail: martina.petrovic@mediadesk.hr