Europa za građane / Europe for Citizens

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava Europske komisije za obrazovanje
i kulturu (DG EAC) – programiranje/evaluacija

Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne
i kulturne politike - provedba 
Nacionalna kontakt točka Ured za udruge Vlade RH
Služba tehničke podrške za program
Europa za građane
 
Web stranica programa: Europe for Citizens
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Europe for Citizens

Program pruža potporu širokom spektru aktivnosti i organizacijama koje promiču „aktivno europsko građanstvo”, odnosno uključivanje građana i organizacija civilnoga društva u proces europske integracije. Kroz aktivnosti programa građani imaju priliku sudjelovati u aktivnostima transnacionalne razmjene i suradnje koje pridonose izgradnji osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i potiču procese europske integracije. 


Područje ulaganja

1. Aktivni građani za Europu aktivnost je u kojoj građani izravno sudjeluju, bilo kroz projekte bratimljenja gradova ili kroz druge vrste građanskih projekata. Projekti bratimljenja gradova postali su vrlo popularni u cijeloj Europi i obuhvaćaju aktivnosti poput:
 • sastanaka građana,
 • tematskog umrežavanja zbratimljenih gradova,
 • višegodišnjih projekata za umrežene zbratimljene gradove,
 • pilot projekata u obliku okruglih stolova građana.

2. Aktivno civilno društvo u Europi usmjerena je na organizacije europskog civilnog društva koje će primati strukturnu potporu na temelju svojih programa rada ili potporu za transnacionalne projekte.

3. Zajedno za Europu daje potporu za događaje koji imaju za svrhu jačanje vidljivosti Europske unije, za studije i informatičke alate, a obraća se najširoj publici preko svih granica, približavajući Europu njezinim građanima.

4. Aktivno europsko sjećanje daje potporu za očuvanje spomen-mjesta i arhivskih zbirki povezanih s deportacijama i odavanjem počasti žrtvama nacizma i staljinizma.
 

Potencijalni korisnici

 • lokalne vlasti i organizacije koje ih predstavljaju
 • organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika („thinkthanks“)
 • skupine građana
 • organizacije civilnoga društva
 • udruge
 • sindikati
 • obrazovne institucije
 • organizacije aktivne u različitim područjima djelovanja.
 

Kontakt

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Služba tehničke podrške za program Europa za građane
Tel: +385 1 459 98 10
e-mail: europazagradane@uzuvrh.hr