Fiscalis 2013

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava za poreze i carinsku uniju Europske komisije (DG TAXUD) uz podršku Odbora Fiscalis 2013 programa
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo financija – Porezna uprava
Web stranica programa: Fiscalis 2013
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Fiscalis 2020


Cilj programa je stvoriti pouzdanije i bolje djelovanje poreznog sustava na unutrašnjem tržištu EU poticanjem suradnje na području porezne politike. Program potiče bolju primjenu i razumijevanje poreznih zakona u Europskoj uniji te nastoji informirati i razmjenjivati primjere dobre prakse sa zemljama kandidatkinjama, zemljama potencijalnim kandidatkinjama i zemljama članicama Europske politike susjedstva.


Program podupire sljedeće vrste aktivnosti na području porezne politike:

  • razvoj komunikacijskih sustava i sustava razmjene informacija, uključujući Zajedničke komunikacijske mreže/Zajednička sučelja sustava (CCN/CSI), sustav za razmjenu podataka o PDV-u (VIES), sustave trošarina, interoperabilni informatički sustav za upravljanje trošarinama (EMCS),
  • uspostavljanje multilateralne kontrole u vezi s oporezivanjem osoba koje podliježu plaćanju poreza u različitim zemljama sudionicama,
  • organiziranje seminara, radionica,projektnih grupa, radnih posjeta i obrazovnih aktivnosti.


Potencijalni korisnici

  • djelatnici Porezne uprave


Kontakt

mr.sc. Dubravka Sekulić Grgić, pomoćnica ravnateljice
Tel: + 385 1 4809 210
E-mail: fiscalis@porezna-uprava.hr