Marco Polo II.

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava Europske komisije za mobilnost i promet (DG MOVE),
Izvršna agencije za konkurentnost i inovacije
(eng. Executive Agency for Competitiveness & Innovation - EACI)
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Hrvatska udruga za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja
Web stranica programa: Marco Polo II
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/index_en.htm
 

Ciljevi programa

 • smanjenje opterećenja cestovnog prometa,
 • smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije,
 • jačanje intermodalnosti.


Program podržava pet vrste aktivnosti:

 • izmjena modaliteta transport,
 • katalizatorske aktivnosti,
 • morske autoceste,
 • izbjegavanje cestovnog preopterećenja,
 • zajedničke obrazovne aktivnosti.


Područje ulaganja

 • aktivnosti u teretnom transportu,
 • aktivnosti u logistici i drugim relevantnim tržištima, uključujući tzv. "morske autoceste,"
 • mjere izbjegavanja cestovnog preopterećenja.
 

Potencijalni korisnici

 • tvrtke u privatnom i državnom vlasništvu koje se bave prijevozništvom, poput primjerice morskih ili riječnih prijevoznika, špeditera, terminala, zračnih luka, morskih i riječnih luka, velikih proizvođača koji sami organiziraju svoj prijevoz, udruženja ako su osnovana kao zasebne pravne osobe,
 • pravne osobe registrirane u državama članicama programa (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekta.
 

Kontakt

Nacionalna kontakt točka: g. Igor Radić, kontakt točka

Hrvatska udruga za promicanje međusobnog prometnog povezivanja djeluje kao nacionalni koordinator programa te pruža pomoć svim gospodarstvenicima informacijama ili aktivnim sudjelovanjem u pripremi projektne dokumentacije.

g. Dražen Žgaljić
Tel: +385 51 344 252
E-mail: zgaljic@shortsea.hr