Carine 2013

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava za poreze i carinsku uniju Europske komisije
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo financija – Carinska uprava
Web stranica programa: Customs 2013
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Customs 2020 

Svrha programa Carine 2013 je koordinacija rada carinskih službi u zemljama članicama s ciljem omogućavanja djelovanja unutarnjeg tržišta EU. Njime se nastoji pojednostaviti carinski sustav i zaštititi tržište i građane od prijevara.


Područje ulaganja

  • razvoj informatičkih sustava za razmjenu podataka;
  • stvaranje elektroničkih baza podataka.

Indirektna (nefinancijska) korist od sudjelovanja u navedenom programu odnosi se na upoznavanje s pravnom stečevinom EU iz djelokruga i ovlasti carinske službe, obuka i obrazovanje, te upoznavanje s funkcioniranjem i modernizacijom carinskih IT sustava interoperabilnosti i interkonektivnosti za zemlje članice EU.


Potencijalni korisnici

  • djelatnici Carinske uprave


Kontakt

gđa Andrea Čović Vidović
Tel: + 385 1 62 11 479
E-mail: andrea.covic@carina.hr