Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava za istraživanje i inovacije 
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i EU programe (specifični program Ljudi);
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (specifični program Ideje);
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost  (Euratom)
Web stranica programa: FP7
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Previous Framework Programs (FP7 - CIP)
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. HORIZON 2020

FP7 je financijski instrument kojim Europska unija financira istraživanje i razvoj u Europi i drugim dijelovima svijeta. Namjena ovog programa je ostvarivanje ambiciozno zamišljenih ciljeva Europske unije formuliranih u Lisabonskoj agendi, a posebice cilja postizanja Europske unije kao najkonkurentnijeg i najdinamičnijeg svjetskog gospodarstva temeljeno na znanju.

Strategija počiva na trima stupovima koji čine tzv. trokut znanja:
  • istraživanje
  • inovacije
  • obrazovanje
 

Područje ulaganja

FP7 se dijeli u četiri kategorije specifičnih programa:

Suradnja (eng. Cooperation): Potpora međunarodnoj suradnji u istraživanjima kojima je cilj jačanje konkurentnosti europske proizvodnje. Više od polovine ukupnih sredstava u proračunu FP7 predviđeno je za 10 tematskih područja - zdravlje, hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija, informacijske i komunikacijske tehnologije, nanotehnologije, nanoznanosti, materijali i nove tehnologije proizvodnje, energija,okoliš,transport, društveno-ekonomske i humanističke znanosti,sigurnost te svemir i prostor;

Ideje (eng. Ideas): Potpora pionirskim istraživanjima u obliku financiranja višedisciplinarnih istraživačkih projekata pojedinačnih timova.;

Ljudi (People): Potpora daljnjem školovanju, mobilnosti i profesionalnom razvoju istraživača;

Istraživački kapaciteti (eng. Capacities): Potpora jačanju i optimalnom korištenju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta diljem Europe

Osim za navedene specifične programe određena sredstva dodjeljuju se za Euratom i Zajednički istraživački centar.


Potencijalni korisnici

  • sveučilišta istraživački centri,
  • trgovačka društava - posebno mala i srednja poduzeća,
  • samostalni istraživači.

Konzorcij predlagatelja projekta obično uključuje komplementarne članove iz sektora gospodarstva i znanosti. Često su za sudjelovanje u programu potrebne tri pravne osobe iz različitih zemalja članica ili zemalja kandidatkinja.
 

Kontakt