Erasmus Mundus II

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Izvršna agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Nacionalna kontakt točka Agencija za mobilnost i programe EU
 
Web stranica programa: Eramus Mundus 2009 - 2013
www.mobilnost.hr
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Erasmus for All


ErasmusMundus II je program suradnje i mobilnosti u području visokog obrazovanja kojem je cilj poboljšati kvalitetu visokog obrazovanja u Europi i promicati dijalog i razumijevanje između ljudi i kultura kroz suradnju s trećim zemljama.

Naglašava vidljivost i atraktivnost europskog visokog obrazovanja u trećim zemljama  kroz promidžbu i poticanje međunarodne suradnje (treće zemlje su sve ostale zemlje svijeta koje su se uključile u ovaj program, a nisu članice EU).


Program Erasmus Mundus II se provodi kroz 3 aktivnosti:

Aktivnost 1 - Združeni programi Erasmus Mundus provode se prvenstveno stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima (kojima je Europska komisija dodijelila Erasmus sveučilišnu povelju – u sklopu Programa za cjeloživotno obrazovanje) kroz združene diplomske (ErasmusMundusMastersCourses) i doktorske studije (ErasmusMundusJointDoctorates).

Aktivnost 2 - ErasmusMundus partnerstva (nekadašnja aktivnost ExternalCooperation Windows) između visokih učilišta iz EU koja provode studij ErasmusMundus II (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama uključenim u program) u svrhu mobilnosti na svim akademskim razinama.

Aktivnost 3- Promidžba visokog obrazovanja u Europi kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja.
 

Područje ulaganja

  • stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/ poučavanje;
  • partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij ErasmusMundus i visokih učilišta u trećim zemljama;
  • promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja. 


Potencijalni korisnici

  • programa u Hrvatskoj su visoka učilišta (u obliku konzorcija/partnerstava);
  • sve privatne i javne ustanove aktivne u području visokog obrazovanja i istraživanja;
  • kao i studenti (koji su završili barem preddiplomsku razinu studija), nastavnici, istraživači i osoblje sveučilišta (akademsko i / ili administrativno). 


Kontakt

Agencija za mobilnost i programe EU
info@mobilnost.hr