Mladi na djelu

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu
politiku i kulturu (EACEA)
 (za one aktivnosti koje
ne provode nacionalne agencije)
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo socijalne politike i mladih
Agencija za mobilnost i programe EU
(Odsjek za program – Mladi na djelu)

 
Web stranica programa: Youth in Action Programme
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=563
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php 
http://mobilnost.hr/index.php?id=563
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Erasmus for All

Program Mladi na djelu (eng. Youth in Action Programme - YAP) nudi brojne mogućnosti mobilnosti i neformalnog učenja te promiče međukulturalni dijalog. 


Ciljevi programa

 • promicanje aktivnog građanstva mladih,
 • razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima,
 • poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja,
 • razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih
 • promicanje europske suradnje u sektoru mladih.

Prioriteti programa

 • europsko građanstvo,
 • aktivno sudjelovanje mladih u društvu (u životu zajednice),
 • kulturalna različitost  
 • uključivanje mladih s smanjenim mogućnosti.
Uz ova četiri navedena prioriteta, svake godine se određuju i prioriteti na godišnjoj osnovi.
 

Područje ulaganja

 • Razmjene mladih
 • Inicijative mladih
 • Demokratski projekti mladih
 • Europska volonterska mreža
 • Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU
 • Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih
 • Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima

Potencijalni korisnici

 • mladi ljudi (starosne dobi od 13 do 30 godina),
 • organizacije mladih i svi uključeni u rad s mladima

Kontakt

Agencija za mobilnost i programe EU
Odsjek za program Mladi na djelu