Program razvoja otoka u 2021.

Slika /slike/Vijesti/2021/mljet_otoci.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jednom godišnje provodi Program razvoja otoka, lokalnog je karaktera i ima za cilj otočnoj zajednici omogućiti realizaciju prioritetnih malih kapitalnih infrastrukturnih projekata čime se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske.

Osnovni cilj Programa je stvaranje povoljnih preduvjeta za održiv otočni gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz financijsku podršku i poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Obuhvat Programa odnosi se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest obalno-otočnih županija kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju i to: Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Program je namijenjen izgradnji, rekonstrukciji, obnovi, uređenju, modernizaciji,… komunalne, prometne, društvene, javne, poduzetničke ili turističke infrastrukture, a podrška je usmjerena i na infrastrukturne projekte koji doprinose zaštiti okoliša i  energetskoj učinkovitosti i/ili su namijenjeni  korištenju obnovljivih izvora energije. 

Program se provodi putem godišnjeg Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka.

Ministarstvo je 15. prosinca 2020. objavilo Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021. koji je bio otvoren do 15. siječnja 2021. a u propisanom roku je zaprimljeno 55 projektnih prijava.
 
Uprava za otoke, ustrojstvena jedinica MRRFEU nadležna za provedbu Programa,  obavila je  administrativnu provjeru i bodovanje prijavljenih projekata u skladu s kriterijima koji su bili sastavni dio Programa i Javnog poziva, nakon čega je Povjerenstvo za odabir projekata dodatno vrednovalo projekte i ministrici dostavilo Prijedlog odabira projekata koji je usvojen dana 16. veljače 2021. te je ministrica donijela Odluku o odabiru projekata Programa kojom se odobrava financiranje svih 55 projektnih prijava.
 
Ukupna vrijednost financiranja projekata Programa u 2021. iznosi 14 milijuna kuna nacionalnih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.