Razvoj otoka

Temelj politike razvoja jadranskih otoka je Nacionalni program razvitka otoka čije je osnovno načelo izjednačavanje uvjeta i kvalitete života na otocima i na kopnu. Zakon o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 32/02, 33/06) institucionalni je okvir razvitka otoka na temelju kojega se poduzimaju mjere i provode programi koji doprinose održivom razvoju otoka.
 
S obzirom na specifičan geografski položaj otoka i njihovu demografsku strukturu, potrebno je sustavno planirati izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture. Iako su pojedini otoci, odnosno njihova područja dosegli značajan nivo razvijenosti u odnosu na prethodno razdoblje, svakako je za naglasiti da je i dalje potrebno ulagati velike napore  za njihov daljnji razvoj kako bi se u konačnici postigao često ponavljan najveći cilj - ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja.