Razvoj otoka

Temelj politike razvoja jadranskih otoka je Nacionalni program razvitka otoka iz 1997. godine, čije je osnovno načelo izjednačavanje uvjeta i kvalitete života na otocima i na kopnu.

Prethodni Zakon o otocima (NN 34/1999, 32/2002, 33/2006) te novi Zakon otocima (NN 116/2018) stvorili su institucionalni okvir razvitka otoka na temelju kojeg se od 1999. te do danas, poduzimaju mjere i provode programi koji doprinose održivom razvoju otoka.

S obzirom na specifičan geografski položaj otoka i njihovu demografsku strukturu, sustavno se planira izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture.

Iako su pojedini otoci, odnosno njihova područja dosežu značajan nivo razvijenosti u odnosu na same početke sustavnog razvoja otoka, međutim za naglasiti je da je i dalje potrebno ulagati velike napore  za njihov daljnji razvoj kako bi se u konačnici postigao najvažniji cilj - ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja te revitalizacija života na otocima.