Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP)

U okviru Kohezijske politike u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. Europska komisija je 2. prosinca 2022. odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) koji uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju.

U okviru ITP-a, otoci su zastupljeni kroz područje Razvoj pametnih i održivih otoka, Specifični cilj 5.2. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana, čime se dodatno daje na važnosti provedbi otočne razvoje politike u RH.
ITP je namijenjen rješavanju specifičnih problema i izazova hrvatskih otoka i kroz njegovu provedbu primjenjivat će se multi-tematski i multi-sektorski pristup otočnom razvoju u svih 7 obalno-otočnih županija.

Za otoke je kroz ITP predviđena alokacija od 150 mil. EUR koja će se usmjeriti u sljedeća područja:
  • Revitalizacija javno-društvene infrastrukture na otvorenom i zatvorenom te ostale infrastrukture namijenjene javnoj uporabi
  • Ulaganje u obnovu i revitalizaciju objekata kulturne baštine te kulturno-turističkih lokacija, valorizaciju i digitalizaciju pokretne kulturne baštine otoka
  • Ulaganja u razvoj zelene i plave infrastrukture te jačanje kapaciteta i operativne spremnosti civilne zaštite i vatrogastva s naglaskom na uspostavu i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi smanjenja rizika od požara i katastrofa
  • Ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u infrastrukturnim ulaganjima
  • Ulaganja u poslovnu infrastrukturu, izgradnju ili obnova poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija (inkubatori i co-working prostori)

Osnovni preduvjet za provedbu ITP-a na otocima je izrada teritorijalnih strategija (TS) čiji su nositelji obalno-otočne županije. Svaka županija izrađuje TS za svoje otočno područje, kao dodatak planu razvoja županije. U pripremi, provedbi i praćenju TS-a, otočni dionici su zastupljeni kroz radnu skupinu (Otočno partnerstvo) čime se osigurava participativni pristup i pristup odozdo prema gore u rješavanju lokalnih problema otočnog područja.

Na temelju analize razvojnih potreba i potencijala otočnog područja u TS-u utvrdit će se konačna područja ulaganja koja će se financirati putem ITP-a, a po završetku izrade teritorijalnih strategija i potpisivanju sporazuma između MRRFEU i županija, bit će objavljeni Pozivi na dostavu projektnih prijedloga.

U svrhu donošenja Odluke o suglasnosti na konačan prijedlog TS-a od strane MRRFEU, objavljuje se Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija. U sklopu prijave na ovaj Poziv županija dostavlja konačan prijedlog TS-a čime ujedno potvrđuje svoju spremnost za sudjelovanjem u aktivnostima ITP-a. Suglasnost MRRFEU na konačan prijedlog TS-a predstavlja preduvjet za donošenje TS-a od strane županijske skupštine i sklapanje Sporazuma o provedbi TS-a između MRRFEU i županije.