Poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini.
 
Opći cilj Javnog poziva
 
  • osiguravanje ravnomjernog društveno-ekonomskog razvoja hrvatskih otoka, u skladu s Programom stvarajući povoljno okruženje za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje

Specifični cilj Javnog poziva
 
  • osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem poticanja različitih gospodarskih i društvenih djelatnosti koje djeluju u skladu s ciljevima održivog razvoja.
Javni poziv realizira se kroz sljedeća dva prioriteta:

Prioritet 1
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima kroz prijave na EU natječaje/pozive
 
Prioritet 2
Organiziranje i provedba projekata poboljšanja kvalitete življenja na otocima.
 
Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva
 
  • organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 500.000,00 kuna.
 
Prioritet 1
Ukupan iznos osiguranih sredstava:                      200.000,00 kuna
Minimalan iznos tražene financijske podrške:        20.000,00 kuna
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     50.000,00 kuna
 
Prioritet 2
Ukupan iznos osiguranih sredstava:                      300.000,00 kuna
Minimalan iznos tražene financijske podrške:        15.000,00 kuna
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     50.000,00 kuna

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr
Rok za podnošenje prijava projektnih prijedloga je 5. studenoga 2021. godine, a uključuje sljedeće:

•          rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr
je 5 studenoga 2021. godine najkasnije do 12:00 sati)

•          rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 5 studenoga 2021. godine do 24:00 sata putem mail adrese: ocd-otoci@mrrfeu.hr)
 
Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 26. studenog 2021. na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr
 
Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje kao i svi obrasci koje je prijavitelj dužan unijeti u sustav www.financijskepodrske.hr nalaze se u dijelu Dokumenti.

Važno priopćenje!
 
Rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr
koji ističe 5. studenoga 2021. godine u 12:00 sati produljen je do 24:00 sata.


 
Svi prijaviteljima želimo uspješnu projektnu prijavu!