Hrvatski otočni proizvod

Projekt označavanja otočnih proizvoda „Hrvatski otočni proizvod“ započeo je 2007. godine s ciljem poticanja proizvodnje izvornih i kvalitetnih otočnih proizvoda. Krajem kolovoza 2022. donesen je Program „Hrvatski otočni proizvod“ koji je usklađen sa Zakonom o otocima ("Narodne novine" br. 116/2018., 73/2020., 133/2020., 70/2021) i  Pravilnikom o provedbi Programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (NN 139/2021)
 
Sukladno članku 36. Zakona o otocima a temeljem Programa „Hrvatski otočni proizvod“  Ministarstvo dodjeljuje oznaku  »Hrvatski otočni proizvod«  čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine.
 
Oznaka se dodjeljuje otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta putem javnog poziva za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ a na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima utvrđenim navedenim Pravilnikom i javnim pozivom.
 
Grupe otočnih proizvoda za koje se dodjeljuje oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ : a) prehrambeni proizvodi b) pića c) kemijski proizvodi d) primijenjena umjetnost i dizajn i e) nematerijalno dobro.
 
Otočnom subjektu rješenje o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ izdaje se na temelju prijedloga stručnog povjerenstva i to na rok od pet godina.
 
Označavanje proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ provodi korisnik oznake nakon donošenja rješenja o dodijeli oznake HOP. Figurativni prikazi oznake  upisani su u službenoj zbirci podataka o registracijama žigova koju vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao jamstveni žigovi, čiji je nositelj Ministarstvo (pod registarskim brojevima: Z20190175, Z20190176, Z20190177, Z20190178, Z20190179):
 


Broj dodijeljenih oznaka po godinama:

 
GODINA BROJ PROIZVOĐAČA BROJ PROIZVODA
2007. 14 22
2008. 18 31
2009. 22 44
2010. 41 71
2011. 51 87
2012. 47 79
2013. 43 75
2014. 65 108
2015. 68 111
2016. 68 111
2017. 73 141
2018. 57 91
2019. 78 150
2020. 27 45
2021. 23 78
2022. 14 21
2023. 30 78