Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza

U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na otocima s razvijenijim područjima Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi mjeru - poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza temeljem članka 10. Zakona o otocima ("Narodne novine" 34/99., 32/02. i 33/06.) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz ( „Narodne novine“ 82/07 ).

Otoci koji su obuhvaćeni provedbom ove mjere su slijedeći:
Cres, Lošinj, Krk, Rab, Pag, Brač, Korčula, Pelješac, Ugljan, Pašman, Dugi otok, Iž, Šolta, Vis, Hvar, Lastovo, Mljet i Šipan.

Mjera subvencioniranja otočnog javnog cestovnog prijevoza provodi se od 2001. godine i omogućuje besplatni prijevoz za slijedeće kategorije:
učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina te također invalidne osobe kojima se omogućuje naknada troškova vlastitog prijevoza.

Provođenjem ove mjere postignuti su određeni rezultati i pokazatelji njenih učinaka na zadane ciljeve – smanjenje životnih troškova i poboljšanje standarda otočnom stanovništvu, lakše i brže komuniciranje unutar otočnih destinacija, dulji ostanak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta u svojim obiteljima na otoku, pa stoga sve navedeno ukazuje da je mjera opravdana i da je neupitno njezino daljnje provođenje.