Arhiva

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u Zagrebu za provođenje Projekta „Hrvatski otočni proizvod“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup dijela poslovnog prostora u površini od 112,12 m2 u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Vlaška 12/Cesarčeva 5 u Zagrebu.

Poslovni prostor je namijenjen isključivo za provođenje Projekta „Hrvatski otočni proizvod“ koji je pokrenut s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih otočnih proizvoda. Stoga se poslovni prostor daje u zakup u svrhu prodaje, kušaonice i prezentacije proizvoda kojima je, temeljem članka 16. Zakona o otocima, dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“.
 
 • Prihvatljivi prijavitelji: trgovačko društvo čijem je proizvodu/proizvodima dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“, registrirano za obavljanje trgovačke i ugostiteljske djelatnosti
 • Rok trajanja zakupa: 1 godina s mogućnošću produženja roka
 • Početna mjesečna neto zakupnina za poslovni prostor: 6.457,42 kn bez PDV-a
 • Rok za podnošenje prijava: 3. svibnja 2018.
 • Vrijeme i datum pregleda poslovnog prostora: 23. travnja 2018. u 14:00 sati
 • Javno otvaranje ponuda: 9. svibnja 2018. godine u 14:00 sati
 •  
 • Poveznica
Priobalje

Projekt “Integralni razvoj lokalne zajednice” (EIB II)

Projekt “Integralni razvoj lokalne zajednice“ (EIB II)” provodi se od 2009. godine, za kojeg je, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dobivena potpora Europske investicijske banke (EIB) s kojom je potpisan Ugovor o zajmu. 
 
Zajam EIB-a i proračunska sredstva (u omjeru 50:50) čine osnovu za financiranje projekta. Jedinice lokalne samouprave (JLS), ovisno o utvrđenim kriterijima, osiguravaju  dio vlastitih  sredstava za sufinanciranje podprojekata. Vrijeme provedbe projekta je od 2005. do 2012. godine.

Cilj projekta je:
 
 • smanjiti neuravnoteženosti u razvoju pojedinih područja i pripomoći u stvaranju preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj
 • integralno upravljanje razvojem lokalne zajednice unapređenjem:
  • kvalitete i dostupnosti komunalnih usluga
  • kvalitete stanovanja
  • kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga i usluga socijalne skrbi
  • kvalitete i dostupnosti usluga obrazovanja, kulture i sporta
  • kvalitete i sustavne skrbi ranjivih skupina stanovništva (stari i nemoćni, invalidi, djeca)
 • sustavna skrb o zaštiti okoliša rješavanjem problema otpadnih voda i zbrinjavanja otpada
 
Predviđena je realizacija podprojekata isključivo lokalnog karaktera, kroz tri osnovne komponente i to:
 1. komunalna komponenta (lokalni objekti: vodoopskrbe, odvodnje, elektrifikacije, nerazvrstanih cesta, gradske javne površine, tržnice i sl.)
 2. socijalna komponenta (domovi za starije i nemoćne, dječji vrtići, škole, školske športske  dvorane, igrališta, domovi zdravlja i ambulante,  objekti lokalne samouprave, muzeji, knjižnice  i sl.)
 3. komponenta zaštite okoliša (odlagališta čvrstog otpada, objekti za reciklažu otpada i sl.)
 
 
Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske - Projekt Otoci