Izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027.

U cilju praćenja uspješnosti provedbe Nacionalnog plana, a u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17., 151/22.), Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 89/18.) te Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 6/19), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na godišnjoj razini putem Izvješća o provedbi Nacionalnog plana izvještava Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Tijela državne uprave, uz jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. siječnja tekuće godine dostavljaju izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti za prethodnu godinu, iz kojih su vidljiva utrošena sredstva i provedene aktivnosti po pojedinim ciljevima Nacionalnog plana.