Otočno vijeće

Otočno vijeće, kao savjetodavno tijelo ministrice, osniva Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi savjetovanja pri provođenju mjera i aktivnosti ukupnog održivog razvitka otoka na temelju članka 36. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.).
 
Otočno vijeće čine ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao predsjedavajuća Otočnog vijeća, predstavnici ministarstava, tri zastupnika u Hrvatskom saboru te po tri predstavnika otoka koje bira skupština obalno-otočne županije, osim skupštine Ličko-senjske županije koja bira jednoga predstavnika.
 
Vlada Republike Hrvatske u Otočno vijeće imenuje po jednog predstavnika Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te dva predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, po prijedlozima navedenih ministarstva.
 
Vijeće radi i odlučuje na sjednicama te daje savjete, mišljenja i prijedloge u postupku donošenja akata koji se tiču provođenja mjera i aktivnosti vezanih za ukupni održivi razvitak otoka.