Otočno vijeće

Otočno vijeće osniva ministrica kao svoje savjetodavno tijelo, radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka na temelju članka 18. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18., 73/20. i 70/21.).  

Otočno vijeće čine ministrica kao predsjednica Vijeća, zamjenik predsjednice Vijeća te članovi Vijeća imenovani sukladno Pravilniku o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća („Narodne novine“, broj 71/19. i 114/21.):
 
 • tri zastupnika u Hrvatskom saboru
 •  ravnatelj Uprave za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 •  predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz redova državnih dužnosnika ili ravnatelja uprava
 • po jedan predstavnik svakog ministarstva
 • ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet
 • glavni ravnatelj Državne geodetske uprave
 • direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • predstavnik Hrvatske gospodarske komore
 • predstavnik Hrvatske obrtničke komore
 • dva župana obalno-otočnih jedinica područne (regionalne) samouprave
 • gradonačelnik Grada Zadra
 • gradonačelnik Grada Šibenika
 • gradonačelnik Grada Dubrovnika
 • tri gradonačelnika gradova smještenih na otocima
 • tri općinska načelnika općina smještenih na otocima
 • predstavnici regionalnih koordinatora iz obal­no-otoč­nih jedinica područne (regionalne) samouprave
 • četiri predstavnika otočnih razvojnih dionika
 • dva predstavnika znanstvene i stručne zajednice koji se bave otočnim razvojem.

Otočno vijeće održava sjednice te na njima daje savjete, mišljenja i prijedloge u postupku donošenja akata koji se tiču provođenja mjera i aktivnosti vezanih za ukupni održivi razvoj otoka.