Propisi

Zakon o otocima (NN 116/18 i 73/20 – Uredba)

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima  

Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća (NN 71/19)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (NN 68/19)

Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka (NN 75/20)

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN 82/07 i 35/11)

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (NN 47/07)

Uredba o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/06 i 66/07)

Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove (NN 38/19)

Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima