Sufinanciranje troškova prijevoza vode za otoke

Radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva i poslovanja otočnog gospodarstva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, temeljem članka 33. i 33.a Zakona o otocima (Narodne novine, br.116/18, 73/20 i 70/21), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi mjeru opskrbe otočana vodom za ljudsku potrošnju i mjeru dodjele potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima, sufinanciranjem troškova prijevoza vode vodonoscem i autocisternom.

Otočani, stanovnici otočnih naselja ili dijelova otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, imaju pravo na subvencioniranu cijenu vode, do 85 m³ ukupne godišnje potrošnje, po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje. Provedbom ove mjere obuhvaćeni su otoci: Cres, Susak, Ilovik, Lošinj, Unije, Vele i Male Srakane, Krk, Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba, Kaprije, Žirje, Mali i Veli Drvenik, Brač, Ugljan, Sestrunj, Rivanj, Dugi otok, Zverinac, Hvar, Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet.
 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (Narodne novine, broj 70/21) i Programu dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2021. godini dodjeljuju se potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe za podmirenje do najviše 50% troškova prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom.

Člankom 33.a. Zakona o otocima propisano je da otočni gospodarski subjekt ( fizička i pravna osoba  koja obavlja gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe) ostvaruje potporu do najviše 50% troškova prijevoza vode  plovilom vodonoscem i/ili autocisternom  
 
Zakonom je predviđeno da Ministarstvo jednom godišnje, na temelju Programa koji donosi ministrica, raspisuje Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu  potpore otočnim gospodarskim subjektima. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom  u 2022. godini  otvoren je do 23. studenog 2022. godine, stoga se pozivaju zainteresirani prijavitelji da se mogu prijaviti sukladno navedenim uvjetima. 
 
O podnesenom zahtjevu za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom  u 2022. godini Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga Povjerenstva.