Sufinanciranje troškova prijevoza vode za otoke

Radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva i poslovanja otočnog gospodarstva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, temeljem članka 33. i 33.a Zakona o otocima (Narodne novine, br.116/18, 73/20 i 70/21), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi mjeru opskrbe otočana vodom za ljudsku potrošnju i mjeru dodjele potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima, sufinanciranjem troškova prijevoza vode vodonoscem i autocisternom.
 
Sukladno članku 33. Zakona o otocima, otočani- stanovnici otočnih naselja ili dijelova otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, imaju pravo na subvencioniranu cijenu vode, do 85 m³ godišnje, po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje a naknada troškova prijevoza vode isplaćuje se isporučitelju vodne usluge na temelju  ugovora sklopljenog s Ministarstvom. Provedbom ove mjere obuhvaćeni su otoci: Cres, Susak, Ilovik, Lošinj, Unije, Vele i Male Srakane, Krk, Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba, Kaprije, Žirje, Mali i Veli Drvenik, Brač, Ugljan, Sestrunj, Rivanj, Dugi otok, Zverinac, Hvar, Pelješac, Korčula, Vis, Biševo, Lastovo i Mljet.
 
Nadalje, člankom 33.a. Zakona o otocima propisano je da otočni gospodarski subjekt ( fizička i pravna osoba  koja obavlja gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe) ostvaruje potporu do najviše 50% troškova prijevoza vode  plovilom vodonoscem i/ili autocisternom. Mjera se provodi putem javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom, a sukladno  Programu dodjele potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom.