Sufinanciranje troškova prijevoza vode za otoke

Radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva i poslovanja otočnog gospodarstva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, temeljem članka 33. i 33.a Zakona o otocima (Narodne novine, br.116/18, 73/20 i 70/21), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi mjeru opskrbe otočana vodom za ljudsku potrošnju i mjeru dodjele potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima, sufinanciranjem troškova prijevoza vode vodonoscem i autocisternom.

Otočani, stanovnici otočnih naselja ili dijelova otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, imaju pravo na subvencioniranu cijenu vode, do 85 m³ ukupne godišnje potrošnje, po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje. Provedbom ove mjere obuhvaćeni su otoci: Cres, Susak, Ilovik, Lošinj, Unije, Vele i Male Srakane, Krk, Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba, Kaprije, Žirje, Mali i Veli Drvenik, Brač, Ugljan, Sestrunj, Rivanj, Dugi otok, Zverinac, Hvar, Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet.
 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (Narodne novine, broj 70/21) i Programu dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2021. godini dodjeljuju se potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe za podmirenje do najviše 50% troškova prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom.