Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija

Svrha Poziva je dostava konačnog prijedloga TS-a radi dobivanja suglasnosti MRRFEU, prije upućivanja istog radnim tijelima županije u postupak donošenja.
Prijavom na Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija i dostavom konačnog prijedloga TS-a prijavitelji ujedno potvrđuju svoju spremnost za sudjelovanje u aktivnostima opisanima u okviru RSO 5.2. ITP-a.