Arhiva

Program razvoja otoka u 2019.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2019. godini nastavit će s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr
 
 
 
 
Cilj Programa 
 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Korisnici Programa 
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 

Obuhvat Programa
 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

Dodijeljena sredstva u 2019.
 • Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/94, URBROJ: 538-07-2-1/249-19-91 od 21. siječnja 2019. odobreno je sufinanciranje 51 projekta u ukupnom iznosu od 22.800.000,00 kn.  
  U provedbi ugovorenih projekata prema Programu razvoja otoka u 2019.,  ostvarena je ušteda u iznosu od 3.116.618,18 kuna a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 1.840.000,00 kuna  čime su  stvoreni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena.
   
  U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/94, URBROJ: 538-07-2/247-19-97 od 4. prosinca 2019. o financiranju dodatna 3 projekta s rezervne liste, a  21 projektu odobreno je  povećanje sredstava kako bi se omogućio pravovremeni završetak radova i objekti stavili u funkciju, odnosno, u slučaju fazne gradnje, omogućio završetak po ovogodišnjim ugovorima predviđene faze izvođenja projekata. Ukupno dodijeljena sredstva po ovoj Odluci o dopuni Odluke o odabiru projekata iznose 4.956.618,18 kuna.
   
  Iznos dodijeljenih sredstava državnog proračuna po Programu razvoja otoka u 2019. godini sveukupno iznosi 24.940.000,00 kn.
   
Program razvoja otoka u 2018.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2018. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr
 

 

Cilj Programa 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.
 

Korisnici Programa 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 
 

Obuhvat Programa

 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.
   

Dodijeljena sredstva u 2018.

 • Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/1, URBROJ: 538-07-1-1/247-18-94 od 1. ožujka 2018. odobreno je sufinanciranje 40 projekta u ukupnom iznosu od 19.000.000,00 kn.  U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 526.514,47 kuna a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17 i 108/18) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 kuna  a time su  ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena. U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/1, URBROJ: 538-07-2-1/249-18-141 od 7. prosinca 2018. o financiranju dodatnih 17 projekata i povećanju sredstava za 13 projekata u ukupnom iznosu 6.526.514,47 kuna. Time iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2018. godini sveukupno iznosi 25.000.000,00 kn.

 
Program razvoja otoka u 2017.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2017. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr


Cilj Programa 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. 


Korisnici Programa 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Programa

 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

 
Dodijeljena sredstva u 2017.

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/17-02/2, URBROJ: 538-06-2-2-1/034-17-90 od 7. ožujka 2017. odobreno je sufinanciranje 43 projekta u ukupnom iznosu od 19.000.000,00 kn. U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 2.490.060,86 kn, a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine“, br. 119/16. i 113/17.) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn te su time ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena.

U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/17-02/2, URBROJ: 538-07-1-1/247-17-136 od 6. prosinca 2017. o financiranju dodatnih 12 projekata i povećanju sredstava za 9 projekata u ukupnom iznosu 6.490.060,86 kn.

Time iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2017. godini sveukupno iznosi 23.000.000,00 kn.

Program razvoja otoka u 2016.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2016. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva.

Program se provodi u skladu s Javnim pozivom za dostavu projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr


Cilj Programa 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.


Korisnici Programa 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Programa

 •  odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 


Dodijeljena sredstva

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/16-01/1, URBROJ: 538-06-2-2-1/034-16-86 od 6. svibnja 2016. odobreno je sufinanciranje 21 projekta u ukupnom iznosu od 13.700.000,00 kn. U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 1.485.865,00 kn, a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Narodne novine“, br. 26/16. i 111/16.) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn te su time ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekta kojima su prvotno dodijeljena sredstva ali u manjem iznosu nego što su tražena.

Slijedom navedenog donijeta je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/16-01/1, URBROJ: 538-06-2-2/034-16-107 od 12. prosinca 2016. o financiranju dodatnih 9 projekata i povećanju sredstava za 5 projekata u ukupnom iznosu 2.685.865,00 kn.

Time ukupan iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2016. godini sveukupno iznosi 14.900.000,00 kn.
 
 
Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima (CEB IV)
Ugovor o zajmu za navedeni projekt potpisan je 15. prosinca 2004. između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, a predviđeno trajanje Projekta je do 31.12.2011. godine.
 
Projekt se sastoji od 4 glavne komponente:
 
 • Komunalna infrastruktura koja se sastoji od dvije podkomponente (vodoopskrba i odvodnja)
 • Unapređenje sustava socijalne skrbi na otocima
 • Unapređenje zdravstvene zaštite na otocima
 • Unapređenje obrazovnog procesa na udaljenim, slabo naseljenim i malim otocima te na otocima s trendom ubrzanog rasta stanovništva (cilj je osigurati kvalitetno obrazovanje na malim otocima korištenjem alternativnih oblika nastavnog procesa: škole na daljinu, internet škole, seminari za učenike i nastavnike i sl.)
 
Svrha Projekta je unaprijediti razvoj hrvatskih otoka izgradnjom objekata komunalne i društvene infrastrukture, što treba pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, smanjiti iseljavanje te privući nove stanovnike.
 
Ciljna područja su sve obalno-otočne županije (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska). Projektom je obuhvaćena izgradnja objekata na 38 otoka.
 
Ukupno predviđena sredstva za provedbu Projekta iznose 386.728.742,70 kuna, u čemu Razvojna banka Vijeća Europe sudjeluje s iznosom kredita od 193.364.371,35 kuna, dok preostala sredstva podmiruje Republika Hrvatska iz proračuna svake tekuće godine.
 

Ciljevi Projekta:

 • Osigurati kvalitetnu vodoopskrbu na hrvatskim otocima, a posebno na srednje velikim i malim otocima
 • Izgraditi sustave odvodnje u većim, urbanim naseljima, gdje je problem vodoopskrbe riješen te na specifičnim geografskim područjima
 • Poboljšati skrb i sustavnu brigu o starijim osobama
 • Poboljšati sustav zdravstvene zaštite na otocima
 • Osigurati kvalitetniju nastavu učenicima na udaljenim i slabo naseljenim otocima
 
Procijenjena ukupna ulaganja iz Projekta po komponentama:
 
 Vodoopskrba       71.335.000,00 kuna
 Odvodnja     207.967.742,70 kuna
 Socijalna skrb                                          19.500.000,00 kuna
 Zdravstvena zaštita                                  28.926.000,00 kuna
 Unapređenje obrazovnog procesa              59.000.000,00 kuna
 SVEUKUPNO    386.728.742,70 kuna
Potprogram Razvoj jadranskih otoka
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2015. godini uvelo je novi Potprogram Razvoj jadranskih otoka kojim nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svrhovito ulaganje u razvoj infrastrukture i gospodarstva na hrvatskim otocima.


Cilj Potprograma: 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.


Korisnici Potprograma: 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Potprograma

 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. Prema popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2011., naseljeno je ukupno 47 otoka i poluotok Pelješac na kojima živi 132.756 stanovnika.

Potprogram se provodi na temelju Javnog poziva za dostavu projekata razvoja jadranskih otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr