Arhiva

Program razvoja otoka u 2022.


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i u 2022. godini nastavlja provoditi Program razvoja otoka  pružajući podršku malim kapitalnim projektima kojima se želi unaprijediti kvaliteta života na otocima.

Obuhvat Programa odnosi se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest obalno-otočnih županija kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju i to: Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Program se provodi putem Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka u 2022. kojim se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske.

Provedbom Programa nastoji se pružiti podrška infrastrukturnim projektima na području otoka, malim kapitalnim projektima koji ne udovoljavaju uvjetima odnosno nemaju mogućnost financiranja iz drugih izvora, programa ili EU fondova, a odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te na građevine iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo je 20. siječnja 2022. objavilo Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021. koji je bio otvoren do 15. veljače 2022. 

Uprava za otoke, ustrojstvena jedinica MRRFEU nadležna za provedbu Programa,  obavila je  administrativnu provjeru i bodovanje prijavljenih projekata u skladu s kriterijima koji su bili sastavni dio Programa i Javnog poziva, nakon čega je Povjerenstvo za odabir projekata dodatno vrednovalo projekte i ministrici dostavilo Prijedlog odabira projekata koji je usvojen dana 12. svibnja 2022. te je ministrica donijela Odluku o odabiru projekata Programa kojom se odobrava financiranje 56 prihvatljivih projektnih prijava.
 
Ukupna vrijednost financiranja projekata Programa u 2022. iznosi 17,6 milijuna kuna nacionalnih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Program razvoja otoka u 2023.

Obuhvat Programa odnosi se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest obalno-otočnih županija kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju i to: Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Program se provodi putem Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka u 2023. kojim se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske.

Provedbom Programa nastoji se pružiti podrška infrastrukturnim projektima na području otoka, malim kapitalnim projektima koji ne udovoljavaju uvjetima odnosno nemaju mogućnost financiranja iz drugih izvora, programa ili EU fondova, a odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te na građevine iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo je 14. veljače 2023. objavilo Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2023. koji je bio otvoren do 3. ožujka 2023. 
Uprava za otoke, ustrojstvena jedinica MRRFEU nadležna za provedbu Programa,  obavila je  administrativnu provjeru i bodovanje prijavljenih projekata u skladu s kriterijima koji su bili sastavni dio Programa i Javnog poziva, nakon čega je Povjerenstvo za odabir projekata dodatno vrednovalo projekte i ministru dostavilo Prijedlog odabira projekata koji je usvojen dana 13. lipnja 2023. te je ministar donio Odluku o odabiru projekata Programa kojom se odobrava financiranje 70 prihvatljivih projektnih prijava.
 
Ukupna vrijednost financiranja projekata Programa u 2023. iznosi 4.367.500,00 eura nacionalnih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Program razvoja otoka u 2021.
Osnovni cilj Programa je stvaranje povoljnih preduvjeta za održiv otočni gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz financijsku podršku i poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Obuhvat Programa odnosi se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest obalno-otočnih županija kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju i to: Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Program je namijenjen izgradnji, rekonstrukciji, obnovi, uređenju, modernizaciji,… komunalne, prometne, društvene, javne, poduzetničke ili turističke infrastrukture, a podrška je usmjerena i na infrastrukturne projekte koji doprinose zaštiti okoliša i  energetskoj učinkovitosti i/ili su namijenjeni  korištenju obnovljivih izvora energije. 

Program se provodi putem godišnjeg Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka.

Ministarstvo je 15. prosinca 2020. objavilo Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021. koji je bio otvoren do 15. siječnja 2021. a u propisanom roku je zaprimljeno 55 projektnih prijava.
 
Uprava za otoke, ustrojstvena jedinica MRRFEU nadležna za provedbu Programa,  obavila je  administrativnu provjeru i bodovanje prijavljenih projekata u skladu s kriterijima koji su bili sastavni dio Programa i Javnog poziva, nakon čega je Povjerenstvo za odabir projekata dodatno vrednovalo projekte i ministrici dostavilo Prijedlog odabira projekata koji je usvojen dana 16. veljače 2021. te je ministrica donijela Odluku o odabiru projekata Programa kojom se odobrava financiranje svih 55 projektnih prijava.
 
Ukupna vrijednost financiranja projekata Programa u 2021. iznosi 14 milijuna kuna nacionalnih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Program razvoja otoka u 2020.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2020. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr


 

Cilj Programa 

 •  stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima uz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.  
 

Korisnici Programa 

 •  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.   
 

Obuhvat Programa

 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.
Program razvoja otoka u 2019.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2019. godini nastavit će s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr
 
 
 
 
Cilj Programa 
 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Korisnici Programa 
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 

Obuhvat Programa
 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

Dodijeljena sredstva u 2019.
 • Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/94, URBROJ: 538-07-2-1/249-19-91 od 21. siječnja 2019. odobreno je sufinanciranje 51 projekta u ukupnom iznosu od 22.800.000,00 kn.  
  U provedbi ugovorenih projekata prema Programu razvoja otoka u 2019.,  ostvarena je ušteda u iznosu od 3.116.618,18 kuna a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 1.840.000,00 kuna  čime su  stvoreni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena.
   
  U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/94, URBROJ: 538-07-2/247-19-97 od 4. prosinca 2019. o financiranju dodatna 3 projekta s rezervne liste, a  21 projektu odobreno je  povećanje sredstava kako bi se omogućio pravovremeni završetak radova i objekti stavili u funkciju, odnosno, u slučaju fazne gradnje, omogućio završetak po ovogodišnjim ugovorima predviđene faze izvođenja projekata. Ukupno dodijeljena sredstva po ovoj Odluci o dopuni Odluke o odabiru projekata iznose 4.956.618,18 kuna.
   
  Iznos dodijeljenih sredstava državnog proračuna po Programu razvoja otoka u 2019. godini sveukupno iznosi 24.940.000,00 kn.
   
Program razvoja otoka u 2018.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2018. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr
 

 

Cilj Programa 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.
 

Korisnici Programa 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 
 

Obuhvat Programa

 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.
   

Dodijeljena sredstva u 2018.

 • Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/1, URBROJ: 538-07-1-1/247-18-94 od 1. ožujka 2018. odobreno je sufinanciranje 40 projekta u ukupnom iznosu od 19.000.000,00 kn.  U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 526.514,47 kuna a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17 i 108/18) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 kuna  a time su  ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena. U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/1, URBROJ: 538-07-2-1/249-18-141 od 7. prosinca 2018. o financiranju dodatnih 17 projekata i povećanju sredstava za 13 projekata u ukupnom iznosu 6.526.514,47 kuna. Time iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2018. godini sveukupno iznosi 25.000.000,00 kn.

 
Program razvoja otoka u 2017.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2017. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr


Cilj Programa 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. 


Korisnici Programa 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Programa

 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

 
Dodijeljena sredstva u 2017.

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/17-02/2, URBROJ: 538-06-2-2-1/034-17-90 od 7. ožujka 2017. odobreno je sufinanciranje 43 projekta u ukupnom iznosu od 19.000.000,00 kn. U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 2.490.060,86 kn, a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine“, br. 119/16. i 113/17.) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn te su time ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena.

U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/17-02/2, URBROJ: 538-07-1-1/247-17-136 od 6. prosinca 2017. o financiranju dodatnih 12 projekata i povećanju sredstava za 9 projekata u ukupnom iznosu 6.490.060,86 kn.

Time iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2017. godini sveukupno iznosi 23.000.000,00 kn.

Program razvoja otoka u 2016.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2016. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva.

Program se provodi u skladu s Javnim pozivom za dostavu projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr


Cilj Programa 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.


Korisnici Programa 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Programa

 •  odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 


Dodijeljena sredstva

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/16-01/1, URBROJ: 538-06-2-2-1/034-16-86 od 6. svibnja 2016. odobreno je sufinanciranje 21 projekta u ukupnom iznosu od 13.700.000,00 kn. U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 1.485.865,00 kn, a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Narodne novine“, br. 26/16. i 111/16.) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn te su time ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekta kojima su prvotno dodijeljena sredstva ali u manjem iznosu nego što su tražena.

Slijedom navedenog donijeta je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/16-01/1, URBROJ: 538-06-2-2/034-16-107 od 12. prosinca 2016. o financiranju dodatnih 9 projekata i povećanju sredstava za 5 projekata u ukupnom iznosu 2.685.865,00 kn.

Time ukupan iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2016. godini sveukupno iznosi 14.900.000,00 kn.
 
 
Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima (CEB IV)
Ugovor o zajmu za navedeni projekt potpisan je 15. prosinca 2004. između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, a predviđeno trajanje Projekta je do 31.12.2011. godine.
 
Projekt se sastoji od 4 glavne komponente:
 
 • Komunalna infrastruktura koja se sastoji od dvije podkomponente (vodoopskrba i odvodnja)
 • Unapređenje sustava socijalne skrbi na otocima
 • Unapređenje zdravstvene zaštite na otocima
 • Unapređenje obrazovnog procesa na udaljenim, slabo naseljenim i malim otocima te na otocima s trendom ubrzanog rasta stanovništva (cilj je osigurati kvalitetno obrazovanje na malim otocima korištenjem alternativnih oblika nastavnog procesa: škole na daljinu, internet škole, seminari za učenike i nastavnike i sl.)
 
Svrha Projekta je unaprijediti razvoj hrvatskih otoka izgradnjom objekata komunalne i društvene infrastrukture, što treba pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, smanjiti iseljavanje te privući nove stanovnike.
 
Ciljna područja su sve obalno-otočne županije (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska). Projektom je obuhvaćena izgradnja objekata na 38 otoka.
 
Ukupno predviđena sredstva za provedbu Projekta iznose 386.728.742,70 kuna, u čemu Razvojna banka Vijeća Europe sudjeluje s iznosom kredita od 193.364.371,35 kuna, dok preostala sredstva podmiruje Republika Hrvatska iz proračuna svake tekuće godine.
 

Ciljevi Projekta:

 • Osigurati kvalitetnu vodoopskrbu na hrvatskim otocima, a posebno na srednje velikim i malim otocima
 • Izgraditi sustave odvodnje u većim, urbanim naseljima, gdje je problem vodoopskrbe riješen te na specifičnim geografskim područjima
 • Poboljšati skrb i sustavnu brigu o starijim osobama
 • Poboljšati sustav zdravstvene zaštite na otocima
 • Osigurati kvalitetniju nastavu učenicima na udaljenim i slabo naseljenim otocima
 
Procijenjena ukupna ulaganja iz Projekta po komponentama:
 
 Vodoopskrba       71.335.000,00 kuna
 Odvodnja     207.967.742,70 kuna
 Socijalna skrb                                          19.500.000,00 kuna
 Zdravstvena zaštita                                  28.926.000,00 kuna
 Unapređenje obrazovnog procesa              59.000.000,00 kuna
 SVEUKUPNO    386.728.742,70 kuna
Potprogram Razvoj jadranskih otoka
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2015. godini uvelo je novi Potprogram Razvoj jadranskih otoka kojim nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svrhovito ulaganje u razvoj infrastrukture i gospodarstva na hrvatskim otocima.


Cilj Potprograma: 

 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.


Korisnici Potprograma: 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Potprograma

 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. Prema popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2011., naseljeno je ukupno 47 otoka i poluotok Pelješac na kojima živi 132.756 stanovnika.

Potprogram se provodi na temelju Javnog poziva za dostavu projekata razvoja jadranskih otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr