INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Projekt MIMOSA

Slika /slike/Vijesti/2020/rujan/IT-HR-slika.jpg
Projekt MIMOSA provodi devetnaest projektnih partnera koji pripadaju tijelima javne vlasti, pružateljima usluga prijevoza putnika, razvojnim agencijama, lučkim upravama, istraživačkim ustanovama te ustanovama za visoko obrazovanje iz Republike Hrvatske i Republike Italije sa Central European Initiative – Executive Secretariat (CEI-ES) sa sjedištem u Trstu kao vodećim partnerom.

Hrvatski partneri na Projektu su: Dubrovačko-neretvanska županijarazvojne agencije Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, Pomorski fakultet u Rijeci, HŽ Putnički prijevoz d.o.o., lučke uprave Split, Šibenik i Rovinj te Županijska lučka uprava Zadar.

Projekt traje do kraja 2022. godine uz ukupni proračun od 7,14 milijuna eura, od čega je 85 % sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. MRRFEU raspolaže s ukupno 354.136,00 eura od čega je 301.015,60 eura iznos financiran iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj Projekta je poboljšanje ponude multimodalnih održivih putničkih prometnih rješenja i usluga uz promoviranje novog prekograničnog pristupa mobilnosti putnika u programskom području koje uključuje i hrvatske otoke.

MRRFEU provodi aktivnost izrade studije čiji je cilj analiza ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja kako bi se stekao uvid u stanje povezanosti otoka s kopnom i otoka međusobno, a kojom bi se doprinijelo njihovom boljom povezanošću u budućnosti, uzimajući u obzir zaštitu okoliša i prijelaz na alternativne načine energetskih rješenja pogona prijevoza.

Također, u sklopu Projekta, MRRFEU je voditelj radnog paketa čiji je cilj uspostavljanje stalne prekogranične mreže koju čine projektni partneri te druge relevantne institucije i dionici u programskom području. U sklopu ovog radnog paketa, predviđena je i izrada, implementacija i izmjena niza zajedničkih akata kao što su protokoli, memorandumi o razumijevanju i sporazumi koji se posebno odnose na multimodalnu održivu mobilnost i smanjenje emisija plinova.

Više o Programu prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (Interreg Italy - Croatia) nalazi se na poveznici https://www.italy-croatia.eu/.