Program razvoja otoka u 2024.


U 2024. godini Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja provoditi Program razvoja otoka pružajući podršku kapitalnim projektima regionalne i lokalne otočne zajednice, a kojima se želi unaprijediti kvaliteta života na otocima, te se sustavno nastoji umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske s posebnom pažnjom prema otocima sa specifičnim položajem odnosno otocima, kao i dijelovima otoka i otočićima čije je administrativno središte na kopnu ili na drugom otoku

 

Obuhvat Programa odnosi se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

 

Program je lokalnog karaktera i ima za cilj lokalnoj zajednici na otocima pomoći u realizaciji prioritetnih kapitalnih infrastrukturnih projekata, a koje se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te na građevine iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, a kojima regionalna i lokalna samouprava doprinose unaprjeđenju kvalitete života na naseljenim hrvatskim otocima.

 

Objavljeni  Javni poziv za dostavu prijedloga projekata na Program  bio je  otvoren od 29. prosinca 2023. do 9. veljače 2024. i na isti je pristigla 71 prijava. Administrativnim pregledom i bodovanjem sve su prijave bile prihvatljive a kako je svaki kapitalni projekt na otoku lokalnoj zajednici vrlo važan,  svim prijavljenim sredstvima dodijeljena su sredstva iz ovog Programa.

 

Ukupno je dodijeljeno 4.019.000,00 eura nacionalnih sredstava Državnog proračuna RH, rok izvršenja za udio koji osigurava Ministarstvo je 30. prosinca 2024. godine,  a za Korisnike tj. za jedinice lokalne i regionalne samouprave, kraj svibnja 2025. godine.