Ravnopravnost spolova

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/Općenito - grafovi, sastanci, potpisivanje ugovora, dokumenti/shutterstock_161909402_cr.jpg
  • Koordinatorica za ravnopravnost spolova

Sukladno čl. 27. Zakona o ravnopravnosti spolova, u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije imenovana je koordinatorica za ravnopravnost spolova. Temeljna zadaća koordinatorice je koordiniranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova kao i Plana djelovanje za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova MRRFEU.
Kontakt koordinatorice za ravnopravnost spolova:
   

 
  • Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova MRRFEU, za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Temeljem članka 11. Zakona o ravnopravnosti spolova tijela države uprave dužna su izraditi analizu i prijedlog mjera u okviru plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2021. do 2025. godine.