Podaci o spolnoj pripadnosti dužnosnica/dužnosnika te rukovodećih državnih službenika/službenica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/Općenito - grafovi, sastanci, potpisivanje ugovora, dokumenti/shutterstock_161909402_cr.jpg
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na dan 9. prosinca 2016. ima 238 zaposlenika od čega je 168 zaposlenika ženskog spola, a 70 muškog.

Ministarstvo ima četiri (4) osobe na dužnosničkim pozicijama: dvije (2) dužnosnice i dva (2) dužnosnika.

Na radnim mjestima rukovodećih državnih službenika, trenutno su 73 osobe, od čega je:
 
  • ŽENE:
7  –  načelnica Sektora
20  –  voditeljica Službe
1 - tajnica Kabineta ministrice
23 – voditeljice Odjela
4 – voditeljice Pododsjeka
 
UKUPNO: 55
 
  • MUŠKARCI:
2 – načelnika Sektora
6 – voditelja Službe
10 – voditelja Odjela
 
UKUPNO: 18
 
Službenici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluju u radu stručnih povjerenstava i radnih tijela. U ta su tijela ispred Ministarstva imenovani u skladu sa svojim stručnim znanjima i radnim iskustvom. Spolna struktura službenika Ministarstva održava se i u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima što znači da je vidljiva dominacija osoba ženskog spola.