Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod” – 2017. godina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod”, a održane su odnosno održat će se od 1. studenoga 2016. do 1. studenoga 2017.
 
Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe; trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
 
Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna.  

Rok za podnošenje prijava je 14. srpnja 2017.


VAŽNA OBAVIJEST PODNOSITELJIMA PRIJAVE NA OVAJ JAVNI POZIV:
 
S obzirom da je od 1. svibnja 2017. Ministarstvo promijenilo adresu sjedišta, prijave se od tog datuma šalju na sljedeću adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska 22, 10 000 Zagreb, s naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv MANIFESTACIJE HOP" i adresom podnositelja na poleđini omotnice.