Pravni izvori za pripremu kandidata vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2014.