Opis poslova i pravni izvori. Poziv na testiranje ( Narodne novine 107/12)