12.06.2019. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme