Objava natječaja za odabir izvršitelja poslova voditelja ugovora (engl. Contract Manager) Operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007.-2013. sa sjedištem u Ljubljani

Rok za prijave je 27. kolovoza 2012. godine. Više informacija možete naći u prilogu.

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.

Prilog 4.