JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU (Narodne novine 117 od 18. rujna 2013.)