Poziv na intervju za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji će se održati 18. i 19.05.2016