Obavijesti i upute kandidatima- natječaj ZT HR-RS

Slika /slike/Vijesti/hr-srb.jpg
Obavijest i upute kandidatima prijavljenima na javni natječaj za primanje u radni odnos objavljen u Narodnim novinama br. 89/2016 od 5.10.2016, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr),  Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija (www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu), na web-stranicama Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije (www.seio.gov.rs i www.evropa.gov.rs/cbc/) dana 5.10.2016. godine, dostupne su OVDJE.
 
PISANA PROVJERA ZNANJA kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci, u Uredu za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj i zajednička tajništva, Službi Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija održat će se u ponedjeljak, 7.studenog 2016. godine u prostorijama ALMERIA CENTRA (glavna zgrada A, velika dvorana), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.

Detaljan raspored pisane provjere znanja za pojedino radno mjesto biti će naknadno objavljen.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).