Pravni izvori za pripremu kandidata vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama 56/13 od 10. svibnja 2013.