Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, a najduže na godinu dana