Odluka o djelomičnoj obustavi postupka vezano uz javni natječaj za prijam u državnu službu objavljen u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2014.