INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2021. – 2027. Projekt AdriaClimPlus


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, sudjeluje u provedbi projekta AdriaClimPlus - Adriatic coastal areas science-based solutions for
climate adaptation ugovorenog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027.

Cilj Projekta AdriaClimPlus je stvoriti otpornu jadransku regiju, sposobnu prilagoditi se izazovima klimatskih promjena uz promicanje gospodarskog razvoja, društvenog blagostanja i zaštite okoliša uz razvoj zajedničkog okvira za predlaganje i testiranje rješenja za prilagodbu klimatskih promjena u obalnim područjima Jadranskog mora.

Projekt provodi osam projektnih partnera koji pripadaju tijelima javne vlasti, regionalnim agencijama za zaštitu okoliša i energije, razvojnim agencijama, istraživačkim ustanovama te ustanovama za visoko obrazovanje iz Republike Hrvatske i Republike Italije sa Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation sa sjedištem u Lecce kao vodećim partnerom. Također su u projekt uključena četiri pridružena partnera koja pripadaju regionalnoj vlasti, razvojnoj agenciji, državnom hidrometeorološkom zavodu i regionalnoj agenciji za zaštitu okoliša.

Projekt je započeo 1. ožujka 2024. godine i traje do 31. kolovoza 2026. uz ukupni proračun od 2.734.992 eura, od čega je 80 % sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspolaže s ukupno 187.500,00 eura od čega je 150.000,00 eura iznos financiran iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu projekta AdriaClimPlus, Uprava za otoke izradit će Analizu utjecaja klimatskih uvjeta za hrvatsko obalno područje s fokusom na otoke u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji. Ujedno, je uloga Uprave za otoke aktivirati Transnacionalno stručno upravljačko tijelo  (TEMB) koja je osnovana u sklopu AdriaClim projekta kako bi se s različitih stajališta raspravljalo o planovima i strategijama prilagodbe klimatskim promjenama na jadranskoj obali te pridonijelo njihovom poboljšanju i daljnjem razvoju.

Uprava za otoke također je, u sklopu projekta AdriaClimPlus, odgovorna za aktivnost 3.1. Angažman korisnika AdriaClimPlusa koja je usmjerena na angažman krajnjih korisnika na pilot lokacijama za koje je dizajniran informacijski sustav AdriaClimPlus, sa ciljem povećanja upotrebljivost alata AdriaClimPlus dovršavanjem i konsolidacijom tehnologije te eventualnim poboljšanjem razvoja planova prilagodbe.

Više o Programu prekogranične suradnje Italija - Hrvatska (Interreg Italy - Croatia) možete potražiti na poveznici https://www.italy-croatia.eu/.