INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Projekt MIMOSA

Slika /arhiva/ENG/SLIKE/IT-HR-slika.jpg
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, sudjeluje u provedbi projekta Maritime and Multimodal Sustainable Passenger Transport Solutions and Services - MIMOSA, ugovorenog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.

Cilj Projekta MIMOSA je poboljšanje ponude multimodalnih održivih putničkih prometnih rješenja i usluga uz promoviranje novog prekograničnog pristupa mobilnosti putnika u programskom području koje uključuje i hrvatske otoke.

Projekt provodi devetnaest projektnih partnera koji pripadaju tijelima javne vlasti, pružateljima usluga prijevoza putnika, razvojnim agencijama, lučkim upravama, istraživačkim ustanovama te ustanovama za visoko obrazovanje iz Republike Hrvatske i Republike Italije sa Central European Initiative - Executive Secretariat (CEI-ES) sa sjedištem u Trstu kao vodećim partnerom.

Projekt traje do 30. lipnja 2023. godine uz ukupni proračun od 7,14 milijuna eura, od čega je 85 % sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspolaže s ukupno 354.136,00 eura od čega je 301.015,60 eura iznos financiran iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu projekta MIMOSA, Uprava za otoke je realizirala aktivnost izrade Analize učinkovitosti sadašnjih multimodalnih pomorskih prijevoznih rješenja čija je svrha detaljni uvid u stanje povezanosti otoka s kopnom i otoka međusobno što će doprinijeti njihovom boljom povezanošću u budućnosti, uz obvezu zaštite okoliša i smanjenja emisije plinova kroz prijelaz na alternativne načine prijevoza.

Uprava za otoke je također voditelj jednog od radnih paketa projekta MIMOSA čiji je cilj uspostavljanje stalne prekogranične mreže koju čine projektni partneri te druge relevantne institucije, a uspostavlja se kako bi se svi rezultati projekata učinili dostupnima u programskom području i šire, aktiviranjem stabilnog dijaloga na prekograničnoj razini i na razini Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region - EUSAIR).

Više o Programu prekogranične suradnje Italija - Hrvatska (Interreg Italy - Croatia) možete potražiti na poveznici https://www.italy-croatia.eu/