Program razvoja otoka u 2017.

Slika /slike/otoci 2017.jpg
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2017. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr


Cilj Programa 

  • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. 


Korisnici Programa 

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Programa

  • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

 
Dodijeljena sredstva u 2017.

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/17-02/2, URBROJ: 538-06-2-2-1/034-17-90 od 7. ožujka 2017. odobreno je sufinanciranje 43 projekta u ukupnom iznosu od 19.000.000,00 kn. U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 2.490.060,86 kn, a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine“, br. 119/16. i 113/17.) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn te su time ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena.

U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/17-02/2, URBROJ: 538-07-1-1/247-17-136 od 6. prosinca 2017. o financiranju dodatnih 12 projekata i povećanju sredstava za 9 projekata u ukupnom iznosu 6.490.060,86 kn.

Time iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2017. godini sveukupno iznosi 23.000.000,00 kn.