Program razvoja otoka u 2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2018. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr
 

 

Cilj Programa 

  • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.
 

Korisnici Programa 

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 
 

Obuhvat Programa

  • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.
     

Dodijeljena sredstva u 2018.

  • Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/1, URBROJ: 538-07-1-1/247-18-94 od 1. ožujka 2018. odobreno je sufinanciranje 40 projekta u ukupnom iznosu od 19.000.000,00 kn.  U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 526.514,47 kuna a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17 i 108/18) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 kuna  a time su  ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekata kojima su prvotno dodijeljena sredstva u manjem iznosu nego što su tražena. U skladu s navedenim donesena je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/18-02/1, URBROJ: 538-07-2-1/249-18-141 od 7. prosinca 2018. o financiranju dodatnih 17 projekata i povećanju sredstava za 13 projekata u ukupnom iznosu 6.526.514,47 kuna. Time iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2018. godini sveukupno iznosi 25.000.000,00 kn.