Javni poziv za dodjelu oznake HOP

Ministarstvo je objavilo Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ u 2024. godini. Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“  dodjeljuje se otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom „Hrvatski otočni proizvod“.
 
Sukladno Pravilniku o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine broj 139/2021), ugovori o dodjeli prava označavanja, sklopljeni između Ministarstva i korisnika oznake „Hrvatski otočni proizvod“  na temelju prethodnog Pravilnika („Narodne novine“ 47/07), vrijede do isteka roka na koji su sklopljeni. U godini u kojoj istječe ugovor o dodjeli prava označavanja korisnici mogu podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o dodjeli oznake HOP za otočni proizvod koji je predmet ugovora, na način i pod uvjetima propisanim odredbama novog Pravilnika („Narodne novine“ broj 139/2021).
 
Evidencija otočnih subjekata odnosno otočnih proizvoda s važećom oznakom  dostupna je na  sljedećoj poveznici:  https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/133
 
Zahtjevi se zaprimaju  do 31. listopada 2024. godine, a o  podnesenom zahtjevu  Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. Otočnom subjektu rješenje o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ izdaje se na rok od pet godina. Pozivaju se svi otočni subjekti kojima istječu ili su istekli ugovori o dodjeli prava označavanja kao i svi drugi zainteresirani otočni subjekti da svoje otočne proizvode prijave na ovaj Javni poziv.