Manifestacije – Hrvatski otočni proizvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod”, a održane su ili će se održati tekuće godine u kojoj se raspisuje poziv.

Za korištenje bespovratnih novčanih sredstava može se kandidirati fizička osoba (obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) ili pravna osoba (obrt, trgovačko društvo, zadruga, udruga, ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je organizator manifestacije.

Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna, a jedan organizator može dobiti bespovratna novčana sredstva za organizaciju najviše dviju manifestacija po ovom Javnom pozivu.