Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini (u nastavku teksta: Program) nastavlja pružati pomoć razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti kroz svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema indeksu razvijenosti i kojima je udjel pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu viši od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.