Program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije

Područja jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije koje većinom imaju status potpomognutog područja, pogođeno je razornim potresom koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020. godine. Potres je dodatno, osim razaranja stambenih i gospodarskih objekata, prouzročio znatne štete na lokalnoj infrastrukturi.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti provodi Program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih razornim potresom, a u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije koje imaju status potpomognutog područja te Sisačko-moslavačke županija ukoliko projekte provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.