Program ulaganja u zajednicu

Program ulaganja u zajednicu potiče na jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Korisnici Programa su javne ustanove kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga i vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina.