Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije (u nastavku teksta: Program).
 
Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na područjima Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije s izrazitim razvojnim ograničenjima, kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i gospodarske infrastrukture, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja te poticanje razvoja ključnih gospodarskih sektora.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije razvrstane od I. do V. skupine prema indeksu razvijenosti, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 3/24) te Karlovačka županija i Sisačko-moslavačka županija, ukoliko se projekt provodi na području prihvatljivih jedinica lokalne samouprave.
 
Podnositelji podnose Zahtjeve od 5. veljače 2024. do najkasnije 6. svibnja 2024. godine.