Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 2024.

Objava Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini
 
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini (KLASA: 022-03/24-04/106; URBROJ: 50301-04/25-24-4 od 14. ožujka 2024. godine), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 03/24), stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika pojedine nacionalne manjine veći od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine (popis JLS-a u Smjernicama).