Program ulaganja u zajednicu 2018.

Program je zatvoren 4. rujna 2018. radi iskorištenja raspoloživih sredstava

  • Program ulaganja u zajednicu predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene, koji služe za zadovoljenje vjerskih, kulturnih i društvenih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.
  • Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.
  • Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su javno-pravni subjekti, vlasnici prihvatljivih objekata.
  • Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i u kojima  stanovnici zadovoljavaju vjerske, kulturne i društvene potrebe u zajednici.
  • Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija.