Program podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata (u nastavku teksta: Program) u cilju pomoći pri otklanjanju oštećenja nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje. Brdsko-planinska područja su područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske kao područja čija nadmorska visina, nagib terena, orijentacija, plodnost, klimatska i druga prirodna obilježja uzrokuju otežane uvjete života i rada stanovništvu koje ih naseljava.
 
Cilj Programa
 
Cilj Programa je ulaganje u infrastrukturne projekte na brdsko-planinskom području zbog otklanjanja posljedica oštećenja građevina nastalih radi specifičnih geomorfoloških i klimatskih uvjeta u brdsko-planinskim područjima, a u svrhu podrške održivom razvoju na ovim područjima.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima  (Narodne novine br.12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) stekle status brdsko-planinskog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko je područje provedbe projekta sa statusom brdsko-planinskog područja.
 
Prihvatljive aktivnosti i troškovi
 
Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi i sanaciji infrastrukturnih građevina oštećenih uslijed vremenskih nepogoda koje su karakteristične za brdsko-planinska područja.
Aktivnosti se odnose na sanaciju:
- klizišta, odrona
- nerazvrstanih cesta i puteva
- pratećih infrastrukturnih građevina (potporni zidovi, propusti i sl.)
- krovišta na javnim građevinama
- drugih infrastrukturnih građevina za koje podnositelj potvrdi da su oštećena uslijed otežavajućih klimatskih i drugih uvjeta na brdsko-planinskim područjima
 
Prihvatljivi su troškovi:
  • izrade projektne dokumentacije
  • izvođenja radova
  • usluga stručnog nadzora
 
Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti tri zahtjeva za sufinanciranje prema Programu.

Program se zatvara zbog ranijeg iskorištenja raspoloživih sredstava.